Applied Ethics Associates is een bedrijf dat zich richt op (maatschappelijk) verantwoord ondernemen vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt. Door ethische principes te combineren met economisch pragmatisme van ondernemingen ontstaat een betere acceptatie binnen de onderneming en kan maatschappelijk verantwoord ondernemen gemakkelijker en effectiever worden ingevoerd. Een goede interne acceptatie is een wezenlijk vertrekpunt voor het vormgeven van MVO en het opnemen van MVO als integraal onderdeel van de ondernemingsstrategie.

 

Doorgaan
Een concept krijgt pas waarde door toepassing